ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

ปั้นเมืองใหม่อีอีซีสะพัด! เคาะชดเชยล็อตแรก 2,000ไร่ 1,500 ล้านบาท ต.ค.65

Admin
29 สิงหาคม 2022

ปั้นเมืองใหม่อีอีซีสะพัด! เคาะชดเชยล็อตแรก 2,000ไร่ 1,500 ล้านบาท ต.ค.65

ที่ดินห้วยใหญ่ บางละมุง ระอุ! สกพอ. เคาะงบประมาณปี2566 จ่ายชดเชย ปั้นเมืองใหม่อัจฉริยะ ล็อตแรก 1,500 ล้านบาท คลุม 2,000ไร่ เกือบ 100 ครัวเรือน จากเป้า 5,000 ไร่ ประเดิมที่อยู่อาศัย-ศูนย์ธุรกิจ

ภายหลังจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ แผนพัฒนา โครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มูลค่า 1.34 ล้านล้านบาท ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 บนที่ดินส.ป.ก.

ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 14,619 ไร่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีเพื่อ รองรับนักลงทุนไทยและต่างชาติ รวมถึงแรงงาน ในอีก10ปีข้างหน้า ( ปี2566-2575) อีกทั้งยังเห็นชอบให้สกพอ.ขอรับจัดสรรงบในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 15,000 ล้านบาท

ในทางกลับกัน แหล่งข่าวจากสกพอ.เปิดเผย”ฐานเศรษฐกิจ”ว่า เนื่องจากรัฐบาลต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมากกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้ได้รับจัดสรร งบประมาณในปี2566 เพียง 1,500ล้านบาทหรือคิดเป็น 10%ของวงเงินที่เสนอไป จึงได้ที่ดินที่จะชดเชยในระยะแรก เพียง2,000ไร่ จากเป้าที่วางไว้ 5,000ไร่ ซี่งมองว่าไม่ใช่ปัญหา

โดยผู้ที่ได้รับชดเชยมีเกือบ100ครัวเรือน ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6แสนบาท ต่อไร่ ประชาชนส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการและต้องการอยู่ในกลุ่มที่ได้รับชดเชยระยะแรก เพราะนอกจากได้รับค่าชดเชยแล้วบุตรหลานสามารถเข้าทำงานในเมืองดังกล่าวอีกด้วย

ส่วนกลุ่มที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สกพอ.จะเว้นพื้นที่นั้นไว้ให้เป็นลักษณะพื้นที่สีเขียวทำการเกษตรรูปแบบเดิม แต่หากเปลี่ยนใจสามารถเข้าร่วมในระยะต่อไปได้

สำหรับแผนพัฒนาโครงการในระยะแรกจะประกอบด้วย ที่อยู่อาศัยสำหรับราคาที่จับต้องได้เพื่อรองรับกลุ่มคนทำงาน โซนพัฒนาพื้นที่สำนักงานซึ่งเป็นศูนย์ธุรกิจรองรับนักธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุน และสำนักงานระดับภูมิภาคของอีอีซีรวมถึงศูนย์ราขการถือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน

ขณะเดียวกัน หากเป็นไปได้จะย่อส่วนให้มีกิจกรรมทุกรูปแบบเข้ามาอยู่บนพื้นที่ดังกล่าวมองว่าสามารถทำได้เพราะเมืองควรมีสาธารรูปโภค บริการสาธารณะครบครัน เพื่อดึงความสนใจของนักลงทุน  betflix

การเชื่อมโยงการเดินทางจะใช้ระบบฟีดเดอร์ ซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบล้อ และระบบราง เพื่อขนคนจำนวนมากภายในเมืองใหม่ ออกสู่ สนามบินอู่ตะเภาเมืองการบิน ซึ่งตั้งอยู่ห่างกัน15กิโลเมตร รวมถึงใกล้เมืองพัทยา สถานีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) เพียง10กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 160กิโลเมตร ขณะราคาที่ดินรัศมีโดยรอบขยับขึ้นต่อเนื่อง

สำหรับศูนย์ธุรกิจและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ในระยะแรก(ตามเป้าหมาย) ดำเนินการในพื้นที่ 5,000 ไร่ จะเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่ คาดว่าจะเปิดดำเนินการแล้วเสร็จได้ในช่วงปี 2570

โดยพื้นที่ดังกล่าว จะประกอบไปด้วย

1.โซนศูนย์สำนักงานภูมิภาคของธุรกิจต่างประเทศและธุรกิจไทยที่มีธุรกิจในอีอีซี และศูนย์ราชการสำคัญ

2.โซนศูนย์กลางการเงินอีอีซี ที่จะสนับสนุนการลงทุน Fin Tech และ Green Bond

3.โซนศูนย์การแพทย์แม่นยำและการแพทย์เพื่ออนาคต ที่จะมีการร่วมทุนกับโรงพยาบาลชั้นนำของโลก รวมถึงยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย

4.โซนศูนย์การศึกษา วิจัย-พัฒนาระดับนานาชาติ ที่จะมีมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จับมือกับมหาวิทยาลัยของไทย งานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจเฉพาะด้าน

5.โซนศูนย์ธุรกิจอนาคต ที่จะมีการพัฒนาพลังงานสะอาด กลุ่ม Digitization และ 5G กลุ่มโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์การกีฬาระดับนานาชาติ เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนทุกกลุ่ม โดยมีการพัฒนารองรับกลุ่มรายได้เริ่มต้นถึงปานกลาง คิดเป็นสัดส่วนราว 70 % และกลุ่มมีรายได้สูง 30 %

พร้อมทั้งมีระบบขนส่งสาธารณะที่มี Feeder และ พื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์รอบสถานีขนส่งสาธารณะ(TOD)ที่เชื่อมต่อจากรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน มีระบบดิจิทัล 5 G และ IOC มีการจัดหาพลังงานสะอาด ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบการจัดการน้ำที่พึ่งพาตนเอง น้ำประปาดื่มได้

และระบบการจัดการขยะเป็นศูนย์ พื้นที่ศูนย์ราชการเมืองใหม่อัจฉริยะอีอีซี จะเป็นชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า 30 % ของพื้นที่

ทั้งนี้ หากการพัฒนาแล้วเสร็จในปี 2570 พื้นที่อีอีซีจะกลายเป็นส่วนขยายของกรุงเทพมหานคร ไปทางภาคตะวันออก เพราะในพื้นที่อีอีซี จะมีมหานครการบินภาคตะวันออกในพื้นที่รัศมี 30 กิโลเมตรรอบสนามบินอู่ตะเภา หรือ Aerotropolis และศูนย์ราชการและเมืองใหม่อัจฉริยะอีอีซี และพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหลัก ซึ่งจะเชื่อมโยงกับกรุงเทพฯแบบไร้รอยต่อ

เลขประกาศ : 845
เข้าชม : 101 ครั้ง