ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

พฤกษา ผ่าตัด โครงสร้างใหญ่ ‘ทองมา’ ลาออก ตั้ง อุเทน โลหชิตพิทักษ์ ขึ้น CEO กลุ่ม

Admin
13 พฤศจิกายน 2022

พฤกษา ผ่าตัด โครงสร้างใหญ่ 'ทองมา' ลาออก ตั้ง อุเทน โลหชิตพิทักษ์ ขึ้น CEO กลุ่ม

PSH หรือ บมจ. พฤกษา โฮลดิ้งแจ้ง ตลท. ‘ ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์’ ลาออกจากตำแหน่ง CEO มีผล 1 ก.พ.2566 ขณะตั้งแต่ ‘อุเทน โลหชิตพิทักษ์’ ขึ้นเป็นประธานกรรมการบริหารแทน
12 พ.ย.2565 – วานนี้ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึง เรื่อง รับทราบการขอลาออกจากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และประธานกรรมการบริหารของ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการของบมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH) ครั้งที่ 9/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผลการลาออกตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ระบุ การลาออกนั้น นายทองมานั้น จะยังคงมีตำแหน่งเป็น รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อยู่ betflix

ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งนายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ให้รับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร แทนนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

นอกจากนี้ ยังมีการแจ้ง ถึงการ ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการบริหารใหม่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป เช่นกัน

โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ราย ได้แก่

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร
นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหาร
นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการบริหาร
นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริหาร
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ กรรมการบริหาร
นางสาวพรภัทร องนิธิวัฒน์ กรรมการบริหาร
นายพรเทพ ศุภธราธาร กรรมการบริหาร
นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล กรรมการบริหาร
นางสาวสุรวีย์ ชัยธารงค์กูล กรรมการบริหาร
นายคเณศ กาญจนแก้ว กรรมการบริหาร
นางสาวมธุกร ศัลยพงษ์ กรรมการบริหาร

เลขประกาศ : 1858
เข้าชม : 30 ครั้ง